DONERA - bli månadsgivare (Paypal) - SWISH: 072 203 63 74

Apg29.Nu

Apostlagärningarna fortsätter i vår tid!
Bönesidan Kristen media Skrivklåda Om Info

Gästblogg

Tusenårsriket – Det messianska Gudsriket på jorden

Av: Mikael Walfridsson
torsdag 4 februari 2021 18:58

Denna artikel är ett läsarmejl vilket innebär att åsikterna är skribentens egna!

Tusenårsriket – Det messianska Gudsriket på jorden

När tusenårsriket börjar, kommer varje enskild jude att vara tillbaka i sitt rätta hemland. Herren kommer att sitta på tronen i Jerusalem. Men Herrens församling är också en del av den här tiden. Utvalda att tjäna och regera tillsammans med Herren.

Jag har länge haft en önska om att skriva ett längre inlägg gentemot tusenårsriket, eller det messianska riket som det också kallas. Det är många frågor som reser sig om denna särskilda tidsperiod här på jorden. Vad är egentligen tusenårsriket, och vad är syftet med det? På vilket sätt är denna tidsålder knutet till församlingen, och har vi en uppgift där? Vilka frälsningsgrupper kommer att vara representerade och på vilket sätt kommer människan på nytt uppfylla jorden?

Israel är hjärtat i det profetiska ordet

Hos 5:15 – Jag (Jesus) vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning (himlen), till dess de (judarna) erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden (vedermödan) skall de vända sig till mig.

Stora delar av de bibliska profetiorna har sitt ursprung i huvudfåran av den judiska historien, och en stor del av det profetiska ordet har med Israel och det judiska folket att göra, som både innebär deras kallelse, deras tillfälliga förstockelse, och deras kommande upprättelse. De första elva kapitlen i bibeln handlar om de första två tusen åren av människans historia, som sträcker sig fram till Abraham. Allt därefter i GT handlar om de löften som Gud har gett till Abraham och hans säd. Israel är med andra ord hjärtat i det profetiska ordet.

Evangeliet om riket

Matt 10:7 – Där ska ni predika himmelriket är nu här.

Hela GT handlar om Israel och deras förhållande till Gud. När Jesus kom till jorden, vände han sig till det judiska folket, predikade evangeliet om Riket och framställde sig själv som deras utlovade messias. Jesu uppgift var först och främst att vända sig till judarna som deras Messias, och förkunna att himmelriket (tusenårsriket) nu hade kommit. Samma uppgift blev given till lärjungarna, som inte skulle gå till hedningarnas område, men i stället till de förlorade fåren av Israels hus. Där skulle lärjungarna predika att ”Himmelriket är nu här”. Det evangelium som Jesu och lärjungarna predikade, kallas ”evangeliet om riket” (Matt 4:23). Det är samma evangelium som kommer att predikas efter uppryckandet och församlingens borttagande.

Jesus kom till sina egna, men blev förkastad av det judiska folket. I stället för att ta emot deras Messias, så ropade man ”Korsfäst honom”. Därmed förlorade Israel erbjudandet om upprättandet av själva Gudsriket, och vi fick i stället en parentes i historien, församlingens tidsålder. Det betyder inte att Herren har förkastat sitt folk, men att tusenårsriket kommer att upprättas efter den sista årsveckan, som är då att Herren kommer att uppfylla och fullborda alla sina förbund och löften för landet Israel, Jerusalem, och kvarlevan av det judiska folket.

Apg 3: 19-21 - Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 20 och tider av nytt liv (tusenårsriket) kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. 21 Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det återupprättas som Gud från urminnes tid har förkunnat genom sina heliga profeters mun.

När Petrus vittnar om Herren i Salomons pelarhall, så påminner han judarna om Guds löften för det judiska folket. Petrus uppmanar folket till omvändelse, så att Messias kan komma och upprätta tusenårsriket, som Herren har lovat Israel genom sina profeter.

Guds eviga löften till Israel

Det finns många löften i både GT och NT som visar oss att Guds löften för Israel är eviga, och att de fortfarande är hans utvalda folk. Guds förbund med Abraham, Isak och Jakob (Israel) är eviga förbund som aldrig kommer upphöra:

1 Mos 17:7-8 - Och jag skall upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag skall vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, skall jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag skall vara deras Gud."

Gud har inte förkastat Israel. Hon är bara tillfälligt blind, och Herren kommer inte att ändra:

Rom 11:1-2 - Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk, som han tidigare har känt som sitt.

Paulus visar att denna blindhet kommer att fortsätta till dess att hedningarnas i fullt antal har kommit in:

Rom 11:25 - Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.

Israels kommande förlossning

I dag är allt klart för Israels frälsning och kommande förlösning. Israel är Guds frånskilda hustru som han åter igen vill äkta. Israel gick bort från Gud och fick skilsmässa på grund av otukt. Men hon kommer tillbaka, och Herren gifter sig med Israel, sin frånskilda hustru från gamla testamentet. Där tusenårsriket bland annat är en bild på en bröllopsfest.

När hedningarna i fullt antal har kommit in, så kommer den tredje inbjudan till judarna till detta bröllop, för att få del i riket för Israel. Den här gången kommer Israel att ta emot denna inbjudan, genom en kvarleva och en rest för Israel. Till skillnad från den första inbjudan, så var allt redan klart till att bröllopet kunde hållas vid den andra inbjudan. Efter Jesu försoning på korset så är allt klart så att detta kan ske, och vi kan invänta Jesu återkomst och upprättelsen av det messianska riket. Herren är klar med ett nytt förbund med Israel, där han vill ge dem ett nytt hjärta och en ny ande i deras bröst.

Alla kvarlevande samlas

Det första som kommer att ske efter Jesu synliga återkomst är samlandet av alla jordens människor, både judar som hedningar, som döms framför Jesu härlighetstron. Det är den dom som är omtalad i Matt kap 25.

Jes 11:12 – Han (Messias) skall resa ett baner för hednafolken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn.

Jes 27:12-13 – och ni skall samlas in en och en, ni Israels barn. Och det skall ske på den dagen att man ska blåsa i ett stort horn, och de som har varit försvunna i Assyriens land och fördrivna till Egyptens land ska då komma tillbaka.

Matt 24: 31 – Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda (messianska judar) från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Banner och basun symboliserar sammankallning av folket. Det är samma begivenhet dessa verser talar om, och Gud förklarar genom Jesaja att det är Israels män och kvinnor som sammankallas. De utvalda är de troende judar som har överlevt vedermödan, och som på den tiden finns utspridda över hela jorden. Varje enskild jude ska hem, som också är i full harmoni med GT:s profetiska ord. Det är med andra ord inte tal om församlingen i Matt kap 24, men om de troende judarna i ändens tid.

Liknelsen om ogräset

Matt 13: 36-52 – Liknelsen av ogräset

När Jesus skildrar församlandet av människor efter vedermödans tid, så beskriver han ändetiden som en skördetid, där människosonen sänder ut änglarna som är skördemännen.

På samma sätt som när man tar bort ogräs från en mark, ska änglarna samla ihop och föra bort ogräset ur hans rike (tusenårsriket) och sedan kasta det i den brinnande ugnen. Det är änglarna som skiljer de onda från de rättfärdiga människorna, för att de rättfärdiga ska lysa som solen, i sin Faders rike (tusenårsriket). Den ene ska tas med (till dom) och den andra blir kvar (till att gå in i Faderns rike). När änglarna samlar ihop och dömer människan till evig förtappelse från Gud, så är det på grund av domen vid Jesu härlighets tron i Jerusalem, som är den andra domstolen utav tre.

De tre olika domstolarna

Bibeln talar om tre olika domstolar innan vi går in i evigheten. Dessa är

Framför Kristi domstol står bara frälsta människor som har levt från korset och fram till uppryckandet av församlingen. Det är den domstolen du och jag kommer att uppleva snart en dag, för att få belöning från vår vandring här på jorden.

Domen framför den vita tronen är omtalet i slutet av Uppenbarelseboken. Det är den sista domstolen som världen kommer att uppleva innan vi går in i själva evigheten. Framför den står bara döda människor som har levt genom alla tidsåldrar men som alla är alla dömda till evig förtappelse.

De rättfärdigas uppståndelse, som är de heliga från gamla testamentet, uppstår precis i början av tusenårsriket och ska vara med att tjäna tillsammans med oss och Herren.

Domen framför Jesu härlighets tron

Joel 3: 1-3 - För se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, ska jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Joshafats dal. Där ska jag hålla dom över dem för mitt folks skull, min arvedel Israel som de har skingrat bland hednafolken. De har delat mitt land och kastat lott om mitt folk.

Matt 25: 31-46 – Människosonens dom

Människosonens dom som både är beskriven i Joels bok och i Matteus-evangeliet sker precis efter vedermödans slut och är den andra domstolen. Den omfattar bara levande människor som har överlevt vedermödans tid. Efter vedermödan är det få människor kvar på jorden, och människan är lika sällsynt som guld i Ofir (Jes 13:12). Vi vet, att om inte denna tid blev förkortad, skulle ingen människa helt enkelt överleva denna vredes tid.

Där är här att Jesus kommer att döma och gå till rätta med hednanationerna, och avgör vem som får del av hans kommande rike på jorden. När Jesus dömer människorna, blir ”fåren” placerade på Herrens högra sida. Det är dessa som ska få del av detta rike, som har stått färdigt ”sedan” världens begynnelse (Matt 25:34). Till skillnad från församlingen, vars utlovade rike har varit förberett ”före” världens begynnelse (Ef 1:4). Två olika riken, till två olika frälsningsgrupper, ett himmelskt och ett jordiskt folk. Men som efter tusenårsriket, i evigheten, kommer att bli en hjord och ett folk.

Det ni har gjort mot dessa minsta bröder

Matt 25: 35-36 - Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig.

När Jesus skiljer fåren och getterna från varandra, så talar Herren om ”dessa minsta bröder” som människorna har gjort en skillnad mot. Dessa minsta bröder är de förföljda judarna i vedermödan.

Så det ser ut som att det på ett särskilt är avgörande på vilket sätt människan har förhållit sig mot det judiska folket under vredens och förföljelsens tid, som härefter blir dömd efter sina gärningar. Den som har hjälpt judarna kommer att få del av rikets välsignelser. För det som man har gjort mot dessa, har man gjort mot Herren själv. Getterna på den vänstra sidan är dom som inte har hjälpt judarna och har tagit vilddjurets märke. Dom blir borttagna till evigt straff i den brinnande eldsjön tillsammans med Antikrist.

Tusenårsriket är en bröllopsfest för Israel

Upp 19: 7-8 - Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran, för Lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått att klä sig i." Linnet är de heligas rättfärdighet

Joh 2:1-11 – På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen

Johannes ger ett påbud om det kommande bröllopet som ska ske i tusenårsriket. Här är det Israel texten syftar på, där Israel kommer att bli återförenad med Herren igen.

Den tredje dagen står omtalat på flera ställen Bibeln och är en bild på tusenårsriket. Jesus var på resa till bröllopet, som är en förebild på det messianska riket eller 1000 års riket, som Jesus kommer till på den tredje dagen. Dom två första dagarna är inte nämnda, och är en bild på de två tusen år som judarna har levt i förnedring, och ute i diasporan bland hedningarna.

Hos 6:1-2 – Kom, låt oss vända om till Herren. Ty han har rivit oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. 2 Han skall om två dagar (2000 år) på nytt göra oss levande, ja, på tredje dagen (i 1000 års riket) skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte.

Löftet till Israels folk, var att Herren ska frälsa det judiska folket 2000 år efter det han har rivit dem (Jerusalems förstörelse, och judarna fördrivs över hela världen). På tredje dagen, i tusenårsriket, kommer Herren att upprätta och fullborda sina löften och förbund med det judiska folket.

Liknelsen om kungasonens bröllop

Matt 22:1-14 – ”Himmelriket (tusenårsriket) är likt en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna: Min måltid är redo, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet! 5 Men de brydde sig inte om det utan gick sin väg, en till sin åker, en annan till sina affärer.

Det här är en liknelse som kallas kungasonens bröllop. Kungen är Gud, och sonen är Jesus. Tjänarna i texten är profeterna och apostlarna, och bröllopet är en bild på himlens rike (tusenårsriket), där bruden i detta bröllop är de messianska judarna.

Den första inbjudan gällde fram till Jesu försoning på Golgata. Judarna hade fått en inbjudan till detta bröllop i lång tid i förvägen. Det var ett bröllop som skulle hållas i förbindelse med Messias komma till det judiska folket. Då judarna inte vill ta emot den första inbjudan vid Jesu första komma, så sände kungen ut andra tjänare, som igen bjöd in judarna till bröllopet. Tjänarna sa att oxen och gödboskapen var slaktat, och att allt var klart till att bröllopet kunde hållas. Men inte heller den här gången ville de inbjudna komma, och några av de inbjudna slog också ihjäl kungens tjänare. (v 4-6) Då blev kungen (Gud) vred och skickar ut sina soldater, och lät mörda och bränna deras stad (Jerusalems förstöring år 70).

Skapelsens upprättelse

Rom 8: 19–22 – Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas.

När Riket för Israel eller tusenårsriket kommer betyder det en fullständig återupprättelse och frälsning för hela den här jorden. Det är Herren själv och himmelriket som kommer ner, som inte bara betyder att Herren kommer att regera och att hans ord kommer att gå ut från Jerusalem, men också att själva jorden, djuren och naturen upplever en fullständig förvandling.

Herrens härlighet och det nya tillståndet kommer att påverka både typografin, djurlivet, luften och hela jordens skapelse. Man kan säga att tusenårsriket är en försmak av himlen, som är den nya och fullkomliga kommande jorden.

Öken blomstrar

Jes 51:3 – Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik HERRENS lustgård.

Allt ska läggas under Kristi fötter, och allt ska sammanfattas i honom (Ef 1:10). Under den här tiden kommer hela världen att vara underlagd Kristus och vi kommer se en återställelse av syndafallets konsekvens.

Klimatet och naturen kommer att totalt förändras. Öknarna kommer att blomstra och bli bördig mark, och jorden kommer att återställas så den kommer att bli lik Edens lustgård och på det sätt som Herren hade tänkt från början. Edens förbannelse om att marken ska vara förbannad, där människan skulle livnära sig av den med möda och marken skulle bära törne och tistel, kommer äntligen att bli bruten. Jorden kommer att grönska igen på ett sätt den inte gjort sedan lustgården på Adam och Evas tid. Hela jordens djurliv kommer också att påverkas och vi kommer att se vargen bo tillsammans med lammen, och lejon och gödboskap sida om sida. (Jes 11:6-8)

Tusenårsrikets jord

Jes 65: 17 – Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man skall inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det.

Den här nya jorden som Jesaja beskriver här, är inte evigheten som man först kunde tro. När Jesaja i kap 65 beskriver det nya Jerusalem, så är det en beskrivning av tiden i tusenårsriket. Här gör Herren allting nytt, och man kommer inte längre ihåg tiden före eller den turbulenta tid som förde upp till den. Det blir en helt ny jord på många sätt, och det kommer återigen att födas många människor som uppfyller jorden. Herren kommer att skapa en ny himmel och en ny jord, där rättfärdighet, helighet och Gud själv kommer att bo tillsammans med sitt folk. Även om det är samma jord, kan man faktiskt säga att den har genomlevt olika förvandlingar som för fram till den jord vi har i dag, och den som Herren skapar i det kommande riket på jorden.

Den första, andra och tredje jorden

Den ”första jorden” var i begynnelsen när Herren skapade himmel och jord. Allt skapades perfekt, och i fullständig harmoni i alla aspekter. Men på grund av människans synd och uppror kom skapelsen under förbannelse. Den ”andra jorden” är från Adam till Noa. Även om synden förde med sig radikala ändringar så var det ändå stor skillnad på den jord vi känner i dag. Människan levde betydlig längre, och innan syndafloden var jorden beskyddad på ett helt annat sätt än det var efter. Hela jorden var som ett stort växthus, där det var stor vegetation överallt, även vid polerna. Det var troligtvis bara en enda stor landplatta också. Den ”tredje jorden” var en produkt av syndafloden. Precis som synden så orsakade syndafloden radikala förändringar på jorden. Luften förändrades, och kontinenterna som vi känner det i dag formades. Det beskyddande himlen av damp var så förstörd att de ultravioletta strålar började nå jorden med hög nivå. Människans genomsnittsålder började drastiskt falla. Först till 120 år, och sedan till cirka 70 år.

Den fjärde jorden

Nästa gång vi kommer att uppleva en radikal förändring av denna jord, och vi får en ”fjärde jord” är vid Jesu synliga återkomst och vi går in i 1000 års riket. Vid Jesu återkomst kommer vi också se massiva jordbävningar och övernaturliga fenomen på himlen. Skapelsen kommer återigen att bli upprättad, och leva i harmoni. Dalarna kommer att höjas, och bergen kommer att försvinna. Atmosfären runt jorden kommer att bli upprättad så levnadsåldern igen kommer att ändras. Den som dör ung dör först vid 100 års ålder. Döda havet kommer återigen att få liv (Hes 47:1-9).

I Jesaja 11 får vi en bra bild på skapelsen under tusenårsriket, där vi ser både djur och skapelsen är förändrad. Skapelsens frälsning är bland annat beskriven i Jes 65:17, där Jesaja ser en ”ny himmel och en ny jord”.

Templet i tusenårsriket

Hes 40-44 – Tusenårsrikets tempel
Sak 6:13 – Och du skall säga till honom: ”Så säger HERREN Sebaot: Se, en man, hans namn är Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga HERRENS tempel. Ja, det är han som skall bygga HERRENS tempel.

Herrens tempel har och kommer fortsatt att ha en central roll för Israel och det judiska folket i ändetidens slutskeende. Vi kan förvänta ytterligare två byggda tempel i Jerusalem. Det ena är det tempel som kommer att stå under vedermödan som kommer att förstöras vid Jesu återkomst, och det andra tusenårsrikets tempel. När Jesus kommer tillbaka till Israel, så kommer Herren själv att bygga det tempel som kommer att finnas i tusenårsriket, och han kommer att bygga det efter de föreskrifter som är beskrivet i Hes kap 40–44. Även hedningar från hela världen kommer att resa till Jerusalem för att delta i byggandet av detta tempel (Sak 6:15). Från det templet kommer Herren att sitta och regera under denna tid. Ett teokratiskt styre, där ett prästerskap styr, och dom insatta ledarna har ansvar att förvalta, vårda, leda och undervisa. Det är bland annat församlingens uppgift i denna tid.

Församlingens uppgift i 1000 års riket

Upp 2:26 - Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom skall jag ge makt över folken, och han skall styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl, såsom jag har fått den makten av min Fader.
1 Kor 6: 2-3 – Vet ni inte att de heliga skall döma världen? Om nu världen skall dömas av er, duger ni då inte till att döma i de minsta mål? Vet ni inte att vi skall döma änglar? Skall ni då inte kunna döma i vardagliga ting

Vi lever och vandrar vårt liv med Herren på den här jorden, och många av oss tänker kanske inte så mycket på att det finns en period mellan den här jorden och själva evigheten, som är det messianska riket eller också kallat tusenårsriket. Men faktum är, att det är en viktig period och tid när det gäller uppfyllandet av Herrens löften, och helt unik, då Herren själv kommer att sitta i Jerusalem och regera i rättfärdighet.

Men även vi, Guds församling, är inte utelämnade denna tidsålder. Även här har Herren en helt särskild uppgift för oss. Men det kommer att vara med en annan utgångspunkt än det vi upplever i dag. När vi går in i 1000 års riket, har vi redan uppstått eller blivit uppryckta vid den sista basunens ljud, och vi har redan upplevt vår kropps förvandling. Vi har varit inför Kristi domstol, och vi har fått våra himmelska evighetskroppar. Så vad är egentligen församlingens uppgift i denna tidsperiod?

Domare och medregenter

Upp 5: 9-10 – Och de sjöng en ny sång: Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem (oss) till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de (vi) skall regera på jorden

Denna sång som delas i uppenbarelseboken sjungs av de 24 äldste. Jag kan inte se det på annat sätt, än att denna utvalda skara representerar församlingen framför Guds tron. Det är vi som har blivit köpta av Gud av alla stammar och språk, folk och folkslag. Han har gjort oss till ett kungadöme och präster åt honom – med löfte om att regera med honom på jorden.

Så församlingens kommande uppgifter under tusenårsriket är bland annat att vara domare och medregenter tillsammans med Kristus, i det kommande Guds riket på jorden. Vi är ett konungarike av präster, och kommer att vara mellanled mellan Gud och folkslagen här på jorden. Tusenårsriket har både en himmelsk och en jordisk del, och församlingen är ett kungarike från himlen som ska regera på jorden. Där kommer vi att styra med Kristus, och undervisa, hjälpa och leda folkslagen i Herrens sanningar. Det är med andra ord inte i himlen som församlingen ska regera tillsammans med Kristus, utan i det kommande jordiska riket som Herren upprättar vid sin återkomst.

Herrens tron i himlen och på jorden

Jes 33:5 – Upphöjd är HERREN, ty han bor i höjden (himlen). Han uppfyller Sion (Jerusalem) med rätt och rättfärdighet.

Det finns otaliga löften som handlar om Messias, riket för Israel och denna tid på jorden. Det är i den här tiden att Herren kommer att fullborda alla sina löften med Israel och det judiska folket. Under tusenårsriket kommer Guds tempel och tron att finnas både i himlen, och i det jordiska Jerusalem där Kristi tron och det uppbyggda templet kommer att stå. Herrens tron kommer att stå i Jerusalem, och Jesus kommer att styra folken med rättfärdighetens spira. Herrens lag och hans ord kommer att gå ut från Jerusalem, och folkslagen kommer att strömma dit. Rättfärdighet, frid och frälsning kommer att råda på den här jorden.

Den som är trogen i det lilla

Matt 25:23 - Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje!
Luk 19: 17 - Då sade kungen: Bra, du gode tjänare. Eftersom du har varit trogen i det minsta skall du härska över tio städer

Vår kommande lön vid Kristi domstol kommer också att vara grundlag och utgångspunkt för de uppgifter som vi kommer att få av Herren i tusenårsriket. Många av de första ska bli det sista, och de sista kommer att bli de första. Den som har varit trogen i det lilla, ska bli belönad med större uppgifter och kommer att härska över 10 städer på jorden i tusenårsriket. Det kommer alltså att vara ett samband mellan vår trofasthet och våra gärningar under vårt jordeliv, och våra kommande uppgifter för Herren.

Det kommer med andra ord att ske en omprioritering vid Kristi domstol. Gud som har sett i det fördolda kommer att belöna därefter. Många av dem som genom egen kraft har byggt upp positioner och blivit upphöjda av människor här nere på jorden, kommer att mista den. Samtidigt tror jag tror att många av dem som anses minst här på jorden, kommer att belönas för att de har förvaltat deras möjligheter och varit trofasta de gåvor som Gud gett dem.

Kransar, kronor och rättfärdighetsdräkter

2 Tim 4:7-8 – Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig

Vid Kristi domstol kommer det att delas ut olika sorters kransar, kronor och rättfärdighetskläder som belöning. Det grekiska ordet ”stefanos” som blir översatt krans, kan också betyda krona.

Särskilda kransar och kronor kommer att bli utdelade till dem som har stridit den goda striden och fullbordat sitt lopp. Ett annat slag av krans kommer att ges till församlingens herdar som har värnat över Guds församling, och en tredje till dem som har visat uthållighet i förbindelse med speciella prövningar i livet.

På samma sätt som att Herren kommer att ge och belöna den enskilde för sin vandring på jorden, finns det också generella löften och nådalön för varje troende. Det är löften som både handlar om vår kropps förlossning, våra andliga välsignelser i Herren, och vårt kommande regerande med Herren under tusenårsriket.

Avslutning

Det kommande Gudsriket har framför allt med Israel, deras kallelse och återupprättelse att göra. När tusenårsriket börjar, kommer varje enskild jude att vara tillbaka i sitt rätta hemland. Herren kommer att sitta på tronen i Jerusalem och skapelsen kommer att uppleva den pånyttfödelsen, den så länge har suckat efter. Men Herrens församling är också en del av den här tiden. Utvalda att tjäna och regera tillsammans med Herren. Vi kommer att få olika uppgifter, och kommer att vara en del av den nådalön vi fick inför Kristi domstol efter uppryckandet. Vi kommer att vara med helt till det sista slaget, där Satan till sist mobiliserar en styrka som drar mot Jerusalem. Vi kommer också få se döden och Satan slängas i den brinnande eldsjön och människor och onda andar som kommer dömas vid den stora vita tronen. Sedan kommer vi att få uppleva att få gå in i evigheten – vårt slutmål och sista destination.

Guds rika välsignelse

Mikael Walfridsson

#Tusenårsriket #Fridsriket #Jesu återkomst #Sista tiden #Mikael WalfridssonANNONS:
Himlen TV7

Rekommenderas

Stor intervju med Christer Åberg i tidningen Världen idag. "Gud bar Christer efter höggravida fruns död." Både text och video!


Senaste live på Youtube


Jesus finns på riktigt - Live med Christer Åberg


DAGENS

Dagens datum

Vecka 42, måndag 18 oktober 2021 kl. 16:57

Dagens bibelord

“Hoppas på HERREN, var stark och modig i ditt hjärta och hoppas på HERREN!” (Psalm 27:14)

Dagens bön

Fader möt var och en idag och omslut dem på alla sidor. Möt också . Jag ber att människor ska ta emot Jesus och bli frälsta. Tack för din stora kärlek och nåd som du har visat oss genom din Son Jesus kristus. Amen.


Be högt den här bönen om du vill bli frälst: 
”Jesus, jag tar nu emot dig och bekänner att du är Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst och förlåten och ett Guds barn. Amen.”

Om Christer Åberg


Senaste bönämnet på Bönesidan

söndag 17 oktober 2021 09:08
Önskar få hjälp i förbön för min man, han behöver bli frälst och börja vandra med Jesus. Vårat äktenskap är kraschat


Aktuella artiklarSTÖD APG29

SWISH: 072 203 63 74
DONERA till Apg29 - bli en månadsgivare (Paypal)
Bankkonto: 8150-5 934343720-9
IBAN / BIC: SE7980000815059343437209SWEDSESS

Mer information om hur man stöder finns här!

Kontakt

mejl@apg29.nu
072-203 63 74

Om

Wikipedia om Christer Åberg

Mer

apg29.se
apg29.com 
apg29.nu 
christeraberg.se

Translate

↑ Upp