DONERA - bli månadsgivare (Paypal) - SWISH: 072 203 63 74

Apg29.Nu

Apostlagärningarna fortsätter i vår tid!
Bönesidan Chatt Kristen media Om Info Skrivklåda

Läsarmejl

Hanok ”vandrade” med Gud

Hanok kom att skåda in i framtiden. Han fick se – vilket framgår av Jud v 14: tidens ände, den yttersta domen – då när Jesus kommer på himlens skyar följd av sina heliga (den evigt frälsta skaran) för att skipa rättvisa.

Hanok ”vandrade” med Gud

Hanok som namn visade och visar framåt med helriktad hand om, att en dag ska rymden ”öppna sig” – och på ett liknande sätt som gudsmannen Hanok blev hämtad, som längre fram Elia blev hämtad – ska vi som trons folk också bli hämtade. Hanok räknas ju till ”trons hjältar” i Hebreerbrevet kapitel 11

Av: Sigvard Svärd
torsdag 27 augusti 2020 00:28📧

Denna artikel är ett läsarmejl/gästblogg vilket innebär att åsikterna är skribentens egna!

HANOK ”VANDRADE” MED GUD

Bibeln berättar om en man, Hanok, som höll sig så nära Herren Gud i tro och liv, att det benämns som att han ”vandrade” med Gud. I den meningen är han inte oväntat en tydlig förebild till Jesus, men också ett klart föredöme för alla gudstroende människor. Här följer de fyra bibliska texterna om denne gudsman (1 Mos 5:21-24, Luk 3:37, Hebr 11:5, Jud v 14-15 – övers. Svenska Folkbibeln 2015 om inte annat anges):

”När Henok var 65 år blev han far till Metushela (fullständigt: Metushelachs, försvenskat: Metusalem). Och sedan Henok hade fått Metushela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar. Henoks hela ålder blev alltså 365 år. Sedan Henok så hade vandrat med Gud fann man honom inte mer, för Gud hade hämtat honom.” – ”…son till Metushela, son till Henok…” – ”Genom tron blev Henok hämtad utan att möta döden, och man fann honom inte mer, förGud hade hämtat honom. Innan han hämtades fick han vittnesbörd om att han behagat Gud.” – ”Henok, i det sjunde släktledet efter Adam, profeterade om dem: ´Se Herren kommer med sina tusentals heliga för att hålla dom över alla och ställa varje själ till svars för alla de gudlösa gärningar det gjort och för alla de hårda ord som gudlösa syndare har talat mot honom.´”

I GT:s hebreiska text anges Hanok (Hanock) som namn på gudsmannen. I överföringen till NT:s grekiska, blir detta Henok (Henock). Men grekerna uttalar inte gärna H, utan lät det falla. Därför kan det stå Enok (Enock) i översättningar av NT. I detta bibelarbete håller jag mig uteslutande till att lyfta på locket till den ursprungliga namnformen, alltså Hanok. Det står inget om Hanoks hustru, men det finns anledning att föreställa sig henne som en stark kvinna fylld av Guds Ande.

PLACERING I TIDEN

Vid studiet av Hanoks liv framstår det profetiska som ett mycket utmärkande drag. Nästan allt som gäller för honom handlar om gudomlig planering och uppenbarelse. I Jud 14 stöter vi på hans placering i tiden: ”sjunde släktledet efter Adam” (1917 års övers.: ”den sjunde från Adam”). Det utgick ju två spår från Adam. Den ena var syndens linje, som startade med Kain, han som mörade sin bror Abel. Med Adams och Evas tredje son, Set, började den gudomliga linjen. Sträcker man sig fram till det sjunde släktledet på Kains linje – alltså syndens – träffar vi på Lemek (1 Mos 4:17-24). Lemek är en tidig och på flera sätt tydlig förebild till Antikrist/Antimessias. Går man på Sets släktlinje – den gudomliga – når den alltså fram till Hanok: ”sjunde släktledet efter Adam”. Genom denna placering i historien var Hanok Guds tjänare i en alldeles särskild betydelse. Hanok var en representant för det gudomliga, och i flera avseenden en betydande förebild till Jesus Kristus/Jesus Messias, men också i hög grad till trons folk i alla tider.

FÖRBEREDELSETID

Kvinnor och män som Gud fått bruka till välsignelse, har i regel haft en tid av förberedelse. Lång eller kort. Gud har tilldelat dem en tid under vilken de skulle förlora sitt ”eget jag”. Märk väl – inte uppge sin identitet, däremot sin egoism. Men detta utesluter inte brister, inte ens syndafall. Förberedelsetiden syftade till att ändå lämna bakom sig egen förträfflighet, kraft och själviska ambitioner. För att istället växa i Guds kraft, vishet, frimodighet och bli fyllda av ett ödmjukt sinnelag. I GT skrivs det ut att Abraham fick en lång tid av förberedelse: 100 år. Sedan föddes Isak som var ”löftessonen” (1 Mos 21:5): ”Abraham var hundra år när hans son Isak föddes.” Mose å sin sida, genomgick en förberedelse av 80 år. En tid därefter kunde det konstateras att, som det heter i 4 Mos 12:3: ”Mose var en mycket ödmjuk man, mer än någon annan människa på jorden.” Läser vi i NT, finner vi att t ex Johannes Döparen och Paulus blev gudspräglade under sådana förberedelsetider. Om Johannes står det (Luk 1:80): ”Barnet växte och blev starkare i anden, och han levde i ödemarken fram till den dag då han skulle träda fram inför Israel.” Beträffande Paulus, så avger han följande om hur han handlade efter sin ”Salusomvändelse” (Gal 1:17-18): ”Jag gick inte upp till Jerusalem, till dem som var apostlar före mig, utan jag begav mig till Arabien (öknen) och återvände sedan till Damaskus. Först tre år sedan kom jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas (Petrus), och jag stannade hos honom i femton dagar.” Även om Jesus går det att tänka i banor om förberedelsetid. När Jesus vid ett husbröllop i Kana (Matt 2:1-12) blir uppmärksammad av sin mor Maria att vinet började ta slut (outtalat av Maria: ”Jesus, utför ett under”), säger han: ”Min stund har inte kommit än.” Men Maria var trygg med att tiden var inne, så hon sa till husets tjänare: ”Gör vad han säger till er.” I vers 11 heter det: ”Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde.”

Profeten Hanoks förberedelsetid varade i 65 år. Under de åren gavs det tillfälle för honom att lära sig räkna med Herren och lita på honom, på alla områden i sitt vardagsliv, familjeliv och gudstjänstliv. Det var säkert under denna period som Hanok fick klart för sig om att vara bärare av en gudskallelse – och vad den kunde komma att innebära, av både härlighet och kamp. Ju närmare han sökte sig Herren, dess djupare in i de heliga rådsluten kan man räkna med att han kom. Hanok ”såg” troligtvis Guds plan – gick in uppgiften; överlät sig och tog på sig ansvaret. Man kan föreställa sig hur ödmjukhet, visdom, kraft och mod, växte i takt med uppfyllelse av gudomlig ande.

SYNER OM FRAMTIDEN

Hanok kom att skåda in i framtiden. Han fick se – vilket framgår av Jud v 14: tidens ände, den yttersta domen – då när Jesus kommer på himlens skyar följd av sina heliga (den evigt frälsta skaran) för att skipa rättvisa. I Upp 19:11-16 bekräftas och förverkligas detta: ”Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter (väl känt) Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet (möjligen på pannan) somingen känner utom han själv, och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans (ett annat av hans kända) namn är Guds Ord. De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt rent linne. Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han (ytterligare) ett namn skrivet (ännu ett av de kända): ´Kungarnas Kung och herrarnas Herre´.”

Det är inte omöjligt att Hanok fick det uppenbarat för sig att han inte skulle dö som andra människor runt omkring sig. I varje fall blev hans ”borttagande” en profetia och en förebild på Jesu seger över döden; Jesu uppståndelse från de döda och hans himmelsfärd. Men det pekade också fram emot alla troendes härliga mål: att få lyftas Herren till mötes i skyn (1 Tess 4:13-18). Liksom elds-profeten Elia, med sin himmelsfärd var en sådan förebild i en långt senare tid (800-talet f.Kr.), var Hanok det i en betydligt tidigare biblisk period (3500 f.Kr.). Men vad som hände med Mose 1400 f.Kr, är inte avlägset i fråga om att vara ”borttagen”: ”Och Herrens tjänare Mose dog där i Moabs land, så som Herren hade sagt. Han (Gud själv) begravde honom i dalen i Moabs land, mitt emot Bet-Peor. Men till denna dag har ingen fått veta var hans grav finns. Mose var hundratjugo år när han dog. Hans ögon var inte skumma, hans livskraft inte försvunnen.” (5 Mos 34:5-7)

VANDRING MED GUD

Beviset för att den särskilda ”förberedelsetiden” nått sitt slut och att Hanok kommit in i en andlig ”andra andning”, blev klarlagt genom att en son föddes som han gav (säkerligen genom ett gudomligt tilltal) namnet Metushela – för det namnet betyder ”hans död skall sända” (”floden”, Peter Fjellstedt). Något som också skedde. Metushela dog nämligen samma år som den världsväldiga syndafloden kom. Bibeln ger oss denna beskrivning: ”När Metushela var 187 år blev han far till Lemek.” (1 Mos 5:25). Vers 28: ”När Lemek var 182 år fick han en son. Han gav honom namnet Noa”. Vid denna speciella tidpunkt var således Metushela 369 år. Summeringen ges oss rakt upp och ner i 1 Mos 7:11: ”Det år då Noa var sexhundra år, på sjuttonde dagen i andra månaden, bröt alla det stora djupets källor fram, himlens fönster öppnades, och det regnade över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter.” Läggs 600 år till de redan konstaterade 369 åren, får vi talet 969 år och jag citerar 1 Mos 5:26-27: ”Sedan Metushela hade fått Lemek levde han 782 år och fick söner och döttrar. Metushelas hela ålder blev alltså 969 år. Därefter dog han.” Det har lagts fram teologiskt förslag på att namnet Metushela också kan betyda ”det skall komma” samt ”svärdets man”, och varför inte om man funderar på det skarpa domssvärdet i Jesu hand (jfr. Upp 19).

KANSKE FÖRFÖLJELSE

Vi märker av sammanhangen den profetiska ande som vilade över Hanok, vilket det går att ana sig till, blev alltmer märkbart ju längre han vandrade med Gud: ”Och sedan Hanok hade fått Metushela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar.” (1 Mos 5:22) Ordet ”sedan”, får anses vara minst sagt avgörande i texten. Vi kan nog utgå från att Hanok, åtminstone från och med nu, kom att vara ett salt i sin tids ogudaktiga ”förruttnelse” – ett ljus i denna tids andliga ”vildmark”, som lyste med ett starkt sken. Av detta kan man nästan dra slutsatsen att förföljelse uppstod mot honom och hans familj av ”världen”, och kanske också av andra s.k. troende – som inte ville dela Hanoks radikala tro. Att för den radikalt troende får springa gatlopp mellan världen och ”misstron”, har alltid varit förekommande och kommer väl alltid att så förbli här på jorden. För sida vid sida existerar gudfruktigheten och det antigudliga, gott och ont, vete och ogräs (Matt 13:30).

Men den eventuella förföljelsen hindrade inte Hanok. När Gud hade ett heligt uppdrag åt honom, var han säkerligen genast på gång. När Gud, hans nära vän, talade – trodde Hanok och lydde: ”han vandrade med Gud”, som bibeltexten säger. 1917 års översättning har: ”han vandrade i umgängelse med Gud”, åter annan (Karl XII:s) ger: ”han gick i takt med Gud”. Här är hemligheten till att Hanok fick ”vittnesbördet om att han behagat Gud”. När Gud skapade världen (eller restaurerade), gjorde han det på sex dagar och vilade på den sjunde. I den dagen fann han och upplevde Gud en skön tillfredställelse. I Hanok, ”den sjunde från Adam”, erfor Gud måhända en slags vila. Han kunde slappna av i Hanoks liv och tjänst. Ungefär: Gud ”vilade från sina verk” i Hanok. Gud litade på honom och gav honom fullt förtroende. Hanok vilade i Gud och Gud ”vilade” i Hanok. En förebildande relation, som profetiskt leder våra tankar till Fadern och Sonen. ”Men Jesus sade till dem: ´Min Far verkar fortfarande, och därför verkar även jag.´” (Joh 1:18) – ”Och han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig ensam, för jag gör alltid det som behagar honom.” (Joh 8:29) Hanok hade fått vittnesbördet att han behagat Gud. Han var som det står att läsa om honom i Syrak (visserligen en GT-apokryfisk skrift från 200-talet f.Kr., här i 1921 års övers.): ”Henok var behaglig för Herren och blev tagen bort; ett föredöme i bättring för kommande släktena” (44:16) – ”Aldrig har någon blivit skapad på jorden, som var Henok lik; också han blev ju levande borttagen från jorden.” (49:14). Att jag inte hänvisar direkt till någon av de tre apokryfiska s.k. Henoksböckerna från 100-talet f.Kr. till 100-talet e.Kr., beror på det spekulativa innehållet.

ANDENS SANKTION

I Hebr 11:5 observerar vi en märklig sak, som betyder att den helige Ande verkligen lyser på och sanktionerar Hanoks helgade liv. Det finns i GT ett fenomen som kallas ”polytoton”. Det innebär att Guds Ande repeterar vissa hebreiska ord för att ge styrka och eftertryck åt innehållet. T.ex.: ”döden dö” (1 Mos 2:17), ”trälars träl”, ”drömma (en) dröm” o.s.v. Här i Hebr 11:5 tycks det gå att utläsa, hur Anden upprepar och intensifierar – i den grekiska texten – en hel mening på ett liknande sätt: ”Genom tron blev Henok hämtad utan att möta döden, och man fann honom inte mer, för Gud hade hämtat honom.” Den helige Ande är noga med att bibelläsaren tydligt ska förstå hur det gick för Hanok. Repeterandet är som en himlens manifestation över Hanoks liv och gärning. Kanske var den rättfärdige, gudfruktige mannen som vanligt i varm kommunikation med Gud om sin familj, om den hedniska situationen i sin samtid och i profetisk bön rörande framtiden – då han plötsligt blev hämtad härifrån. Intressant att delar av 1 Mos 6:1-4, rent historiskt kan höra hemma i Hanoks i jämförelsevis korta levnadstid: ”När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner (”gudaväsendena”, annan övers.) att människornas döttrar var vackra, och de tog till hustrur alla de ville ha...Vid denna tid, då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem, och även senare, levde våldsverkarna (”jättarna”, annan övers.) på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara.”

PROFETISK ÅLDER

I förhållande till sin samtids heliga män, blev Hanoks ålder förhållandevis kort: 365 år – om än mycket innehållsrik på karismatik. Hanok kom att representera en profetisk ålder. Han levde i 365 år, det är vanligtvis 365 dagar på ett år, och det anges i Bibeln 365 ggr att den gudstroende inte behöver ”frukta”. Ja, i Klag 3:22-23, lovprisas det och tackas det för att Guds barmhärtighet är ”ny varje morgon”. Hanoks ålder inger oss således ett stort hopp, mod och tillförsikt: Gud ska inte överge eller glömma någon människa som vill ha med honom att göra! Och Jesus skickade med lärjungarna ut i sin och deras världsmission: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:26b) Lina Sandell sjöng: ”Blott en dag, ett ögonblick i sänder, vilken tröst, vad än som kommer på! Allt ju vilar i min Faders händer, skulle jag, som barn, väl ängslas då?” Hanoks ålder, 365 år, kan tolkas som ett löfte om hjälp åt den troende människan – dag efter dag, år efter år.

NAMNETS BETYDELSE

Det föreligger tre högintressanta betydelser av det hebreiska namnet Hanok. Betydelser som ringar in eller täcker upp dessa sanningar som jag satt fokus på ovan, fast betydelserna bör samtidigt inte förstoras upp. Men visst kommer Hanok som namn in – i ett förebildande till Jesus och till trons folk. Över allt i och med namnet Hanok, vilar en profetisk anda.

Den ena (1) betydelsen av namnet är ”lärare”. Språklig underbetydelse av begreppet ”lärare” i namnet Hanok, är ”förberedd”, ”mogen” och ”erfaren”. Hanoks liv och tjänst för Gud, var kan man tänka: en verklig lärdom för hans samtida. Men namnet kan gott få vara det även åt oss i nutid.

En andra (2) stor betydelse av namnet Hanok är ”invigd”. Här drar det åt ”lärjungaskap”. Hanok blev genom sin djupgemenskap med Herren, invigd i heliga rådslut. Hanoks livsverk är en kraftfull uppmaning till oss idag, att så bekanta oss med Herren Gud, att han inviger oss i sina heliga profetiska tankar och planer.

En tredje (3) klar betydelse av namnet Hanok är ”invigning” i meningen ”begynnelse”. Hans namn pekade och pekar bl.a. på hur Jesus invigde ”en ny och levande väg” in det allra heligaste genom sitt blod (Hebr 10:20).

EN TRONS HJÄLTE

De andliga/himmelska verkligheter som började med gudasonens kommande hit till jorden – är mångfalldiga och mäktiga. Hanok som namn visade och visar framåt med helriktad hand om, att en dag ska rymden ”öppna sig” – och på ett liknande sätt som gudsmannen Hanok blev hämtad, som längre fram Elia blev hämtad – ska vi som trons folk också bli hämtade. Hanok räknas ju till ”trons hjältar” i Hebreerbrevet kapitel 11. Så han räknas också in i verserna 13-16: ”I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat, så hade de haft tillfälle att vända tillbaka. Men nu längtade de till ett bättre land, de himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har förberett en stad åt dem.” Detta är klassisk tro på Gud – ”urtro” om man säger så. Det passar att just här citera också Hebr 12:1-2a: ”När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss (exempelvis Hanok), låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss har blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.” Hanok kan vi med rätta ha som ett föredöme, ”gå” med Gud som han gjorde – in i profetisk Herrens välsignelse och väckelse, och i profetisk anda: ut i sekulärt och sataniskt motstånd.

Om Hanok skrev Martin Luther ner följande värdiga formulering: ”Texten om Hanok borde djupt inpräglas och skrivas med gyllene bokstäver i det innersta av varje hjärta.”

Sigvard Svärd

#Sigvard Svärd #Undervisning #Tron


Ditt stöd behövs

Stöd Apg29 genom att swisha in 29 kronor till 072 203 63 74.

Tack!


Respons

Ställ en fråga om artikeln


Förkorta länk | Antal tecken kvar: 300


ANNONS:Världen idag

Rekommenderas

Stor intervju med Christer Åberg i tidningen Världen idag. "Gud bar Christer efter höggravida fruns död." Både text och video!


Nyhetsbrevet - prenumerera gratis!


Senaste live på Youtube


Direkt med Christer Åberg


DAGENS

Dagens datum

Vecka 19, söndag 16 maj 2021 kl. 05:49

Dagens bibelord

“Liksom du inte vet vart vinden far eller hur benen bildas i moderlivet, så förstår du inte heller Guds verk, hur han gör alltsammans.” (Ecclesiastes 11:5)

Dagens namn

Dagens bön

Fader möt var och en idag och omslut dem på alla sidor. Möt också . Jag ber att människor ska ta emot Jesus och bli frälsta. Tack för din stora kärlek och nåd som du har visat oss genom din Son Jesus kristus. Amen.


Så här blir du frälst - räddad

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?

Ja!Fadern, Sonen och den Helige Ande är ett

Dessa tre är ett

Bibeln är mycket tydlig. Fadern, Sonen och den helige Ande är tre - och dessa tre är ett!


Jesus var jämlik Gud, blev människa, dog på korset och Gud upphöjde honom

Var så till sinnes som också Kristus Jesus var, vilken, då han var i Guds gestalt, inte ansåg det som en rövad skatt att vara jämlik Gud, utan utgav sig själv, och tog på sig en tjänares gestalt, och blev lik oss människor. Och sedan han hade trätt fram som en människa ödmjukade han sig själv och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom ett namn som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, deras som är i himlen och på jorden och under jorden, och för att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern, till ära. (Fil 2:5-11)


Själavårdssamtal

Behöver du gratis vägledning och själavårdssamtal?

☎️ 0381-77 30 80

  • Måndagar 18.00-20.00
  • Tisdagar 09.00 -11.00
  • Onsdagar 09.00-11.00
  • Torsdagar 18.00-20.00

"Det enda som bär är Jesus. Det har Christer Åberg fått uppleva genom livets tuffa utmaningar. Christer är bloggare och författare och driver bland annat apg29.nu". - himlen.tv7


Christer Åbergs böcker

Den längsta natten och Den oönskade

Om Christer Åberg


Senaste bönämnet på Bönesidan

lördag 15 maj 2021 19:47
Jesus, jag behöver ett arbete från augusti!

Senaste kommentarer

Christer Åberg:


Aktuella artiklarSTÖD APG29
BYTARE: 072 203 63 74
DONERA till Apg29 - bli en månadsgivare
Den bank konto : 8150-5 934 343 720-9
IBAN / BIC: SE7980000815059343437209 SWEDSESS

Mer information om hur man stöder finns här!

Kontakt
christer@apg29.nu
072-203 63 74

Wikipedia om Christer Åberg

Mer
apg29.se  apg29.com apg29.nu  christeraberg.se

Translate

↑ Upp