Language

Apg29.Nu

Christer Åberg | TV | Bönesidan | Fråga Christer Åberg | Skrivklåda | Chatt | Läsarmejl | Skriv | Media | Info | Sök
REKLAM:
Världen idag

Stöd Apg29 genom att swisha 20 kr till 072 203 63 74. Tack.

Den stora skökan av Harald Gustafsson

Det är den fallna kyrkan, som framställes under denna bild – den falska kristendomen.

Skökan och vilddjuret.

Två hela kapitel ägnar Uppenbarelseboken åt beskrivningen av den stora skökan. Därav förstår man, att det är en betydelsefull företeelse, som behandlas i dessa kapitel.

Av Från boken Budskap från Uppenbarelseboken av Harald Gustafsson
fredag 6 mars 2020 22:30

Harald Gustafsson var ett känt namn och han var pingstpastor i Smyrnakyrkan i Göteborg 1945 – 1967. Han har skrivit en bok med titeln Budskap från Uppenbarelseboken. Ett av bokens kapitel har rubriken Den stora skökan.

Den stora skökan Upp. 17 och 18

De personifierade system, som vi möter i Uppenbarelseboken, omspänner en lång tidrymd. Så förhåller det sig med vilddjuret – den hedniska statsmakten, och så är det med bruden – församlingen – och likaså med den stora skökan. Man måste se dem i deras historiska sammanhang. Det historiska perspektivet är nödvändigt, om man skall kunna förstå Uppenbarelsebokens märkliga bilder. Två hela kapitel ägnar Uppenbarelseboken åt beskrivningen av den stora skökan. Därav förstår man, att det är en betydelsefull företeelse, som behandlas i dessa kapitel.

Vem är då den stora skökan?

Det är den fallna kyrkan, som framställes under denna bild – den falska kristendomen. Denna bild brukas ofta i bibeln, då otroheten mot Gud skall åskådliggöras. Det gammaltestamentliga Israels otrohet mot Gud kallades för skökoväsen av profeterna. Och när den nytestamentliga församlingen blir otrogen mot Herren, blir hon en sköka i hans ögon.

Moderskökan kan inte vara någon annan än den romersk katolska påvekyrkan. Denna kyrka är moder till övriga skökokyrkor på jorden.

Den stora skökan och brudeförsamlingen är varandras fullkomliga motsatser. En engelsk författare har träffande påpekat kontrasterna. Den ena representerar renheten själv; den andra är så oren, som moralisk ruttenhet kan göra henne. Den ena är Lammets brud; den andra är associerad med jordens gudlösa konungar. Den ena är klädd i en strålande vit rättfärdighetsskrud; den andra prålar i jordisk härlighet av purpur, scharlakan och guld. Den ena är en kysk jungfru; den andra är moder till skökorna på jorden. Den ena är hatad och förföljd; den andra är drucken av de heligas blod. Bruden förlorar vi ur sikte i glansen av himmelens härlighet; skökan försvinner i mörker och rök från den domens eld, som förtär henne.

Det som blev den romersk katolska skökokyrkan var en gång apostlatidens brudeförsamling. Men avfall inträdde och ödelade det sprudlande andelivet. Prästvälde trädde så småningom i stället för de andliga tjänsterna och de andliga gåvorna. Och när kejsar Konstantin tog den gammalkatolska kyrkan under den romerska statens beskydd, var den redan mogen för påvedömet.

Skökan hade i sin hand en gyllene kalk, som var full av styggelser och av hennes otukts orenlighet. Styggelser är ofta namnet på avguderi i Skriften. Och den romerska påvekyrkans avguderi är så fulländat hedniskt, som det kan bli. Det är inte endast avguderi, det är hädelse mot Gud. Påven gör anspråk på Guds plats. Han påstår sig vara Kristi ställföreträdare på jorden. Leo X – påven som var samtida med Martin Luther – mottog gudomlig hyllning. Laterankonciliet hyllade honom med följande ord: »Vi högtlova ditt gudomliga majestät. Du är kyrkans äkta man, apostlarnas furste, universums herre och konung. Du är herde och läkare. Du är Gud.»

En annan påve, Pius IX, sade om sig själv: »Jag är vägen, sanningen och livet»

Det avguderi, som förekommer inom denna kyrka i form av Mariakult och helgondyrkan, är ingenting annat än det gamla hedniska mångguderiet, som kyrkan övertog från den hedniska världen och sedan gav en lätt kristen anstrykning. Inom påvekyrkan har Maria trängt undan både Gud Fadern och Jesus Kristus. Maria är medlaren. Ja, hon är Gud.

Påvekyrkans dyrkan och tillbedjan av otaliga helgon är så känd, att det är överflödigt att orda därom. Skökokyrkans gyllene kalk är full av styggelser.

Kalken innehöll även hennes otukts orenlighet. Det syftar väl i första hand på hennes otrohet mot församlingens herre och hennes friande till världens store och dess furstar. Hennes andliga otuktsväsen.

Men inom påvekyrkan existerar även en avgrund av sedligt förfall. De katolska prästerna har ofta varit mycket otuktiga människor. Celibatet har varit deras stora förbannelse.

Vid de romersk-katolska prästseminarierna användes en lärobok i moralteologi av en jesuitteolog Alphonsus Maria de Liguori. Denna lärobok utgör en detaljerad undervisning i all slags omoral och osedlighet och sexuell perversitet.

Den norska författarinnan Marta Steinsvik utgav en bok för ett trettiotal är sedan med titeln Sankt Peters Himmelnökler. Där avslöjar hon påvekyrkans himmelsskriande omoral på ett sätt, som gjorde de katolska prästerna fullkomligt rasande. Boken är till största delen endast citat ur framför allt Liguoris moralteologi men även ur andra katolska författares böcker. Dessa citat ansågs emellertid av censuren så sedlighetssårande, att stora avsnitt i boken är överdraget med trycksvärta.

När de katolska prästkandidaterna inhämtat kunskap om den osedlighet och sexuella förvändhet, som denna lärobok grundligt undervisar i, anses de vara redo för sin tjänst i de katolska biktstolarna.

Hur många tusen kvinnor, som blivit förförda av präster i dessa biktstolar, har nog ingen mer än Gud räkning på. Den katolska biktstolen har varit en källa till större förbannelse i sedligt avseende än kanske något annat. Den som betvivlar riktigheten av mina påståenden kan läsa ovannämnda bok av Marta Steinsvik eller boken Prästen, kvinnan och bikten av Charles Chiniquy, som under femtio år tillhörde katolska kyrkan och var präst där.

Den stora skökan och vilddjuret

Vilddjuret är, som vi tidigare påpekat, den hedniska statsmakten. På detta scharlakansröda vilddjur satt skökan. Det betyder för det första, att statsmakten bär upp skökokyrkan. Detta började, när Konstantin upphöjde den kristna kyrkan till statsreligion och den kom in under statens hägn och beskydd. Det var kyrkans stora olycka. Visserligen upphörde de blodiga förföljelserna från statsmakternas sida, men kyrkan blev också beroende av staten. Denna olyckliga ställning delar alla statsunderstödda och till någon del statsdirigerade kristna kyrkor med den gammalkatolska. Senare har påvekyrkan höjt sig över staten. Föreningen med staten var ett av stegen på kyrkans farliga skökoväg.

Men att skökan satt på vilddjuret betyder också, att hon sökte ta tömmarna eller ledningen i sina händer och styra statsmakten efter sin vilja. I den romersk-katolska kyrkans utveckling ser vi detta mycket klart. Påvedömet tog ganska snart hand om initiativet även politiskt. Under århundraden har sedan furstar och kejsare tävlat om att vinna påvens och påvekyrkans ynnest och bevågenhet. Och de har ofta varit denna kyrkas villiga redskap till att utföra hennes befallningar. Hennes makt har tidvis varit så stor, att både kejsare och konungar blivit bannlysta, om de vägrat lyda henne. Flera av medeltidens kejsare kröntes av påven. Påvekyrkan skaffade sig på alla vis allt större politiskt inflytande. Denna kyrkas politiska inflytande har ännu inte upphört. Kanske dess makt kommer att bli ännu större vid ändens tid, innan den drabbas av Guds dom.

En dag kommer dock vilddjuret att kasta den obehagliga ryttarinnan av sig. Då är hennes öclestimma slagen.

Den stora skökan och de heliga.

Jag vill framhålla, att när vi talar om den romerskkatolska kyrkan, så är det systemet vi åsyftar, inte individerna. Det har funnits och finns ännu gudfruktiga människor inom denna kyrka, liksom det i en pingstförsamling kan finnas människor, som sjunkit ned i andligt skökoliv. Det är alltså systemet vi talar om. »Och jag såg kvinnan vara drucken av de heligas blod.» Påvekyrkan har utgjutit mer martyrblod än alla grymma romerska kejsare tillsammans. Man beräknar, att minst femtio millioner martyrer avlivats av denna kyrka. Och påvekyrkans grymhet i samband med många heligas martyrdöd ställer till och med kejsar Neros grymheter i skuggan.

Inkvisationen under medeltiden med dess pinoredskap var något av det mest djävulska, som uppfunnits för att plåga andra. Man nöjde sig inte med att endast avliva sina offer. Innan döden kom som en befriare, fick många av dessa heliga genomgå den gräsligaste tortyr. Inkvisitionens fängelsehålor var också över all beskrivning fasansfulla. Särskilt den spanska inkvisationen har skaffat sig en bloddrypande ryktbarhet. Inkvisationsdomstolarnas medlemmar utnämndes av påven.

Den romersk-katolska kyrkan har intill i dag varken teoretiskt avvisat eller officiellt avskaffat inkvisitionen. Inkvisitionskongregationen nyorganiserades 1908 och står ännu främst bland alla denna kyrkas kongregationer. Påven själv är denna institutions prefekt. Detta säger väl en hel del om denna kyrkas inställning till dem de kallar för kättare.

Även den ortodoxa kyrkan i Ryssland förföljde på sin tid sådana kristna, som i sin tro avvek från denna kyrkas doktriner. Många har höjt sin röst och beskärmat sig över det hänsynslösa sätt, varpå bolsehevikerna i samband med den ryska revolutionen likviderade den ortodoxa kyrkan. Men varför inte då även tala om de grymma lidanden, som andra troende utsattes för från denna kyrkas sida och av deras prästerskap. Skaror av heliga har försmäktat i de ryska fängelserna och genomgått omänskliga lidanden på grund av denna kyrkas inställning till andra troende. Ett märkligt förhållande kan man konstatera, sedan kyrkan ingick förbund med staten. Dä upphörde nämligen staten att förfölja de kristna. Kyrkan övertog då denna blodiga uppgift. Och i den mån statsmakterna har verkställt sådan förföljelse senare, har det varit som kyrkans verktyg. En författare säger: »Åter och åter har det lyckats denna döda, på bokstaven grundade ortodoxi att göra överheten, den gudomliga víirldsordningens verktyg, till ett fogligt redskap för sin blodtörst och sitt förföljelseraseri. Varhelst en förvärldsligad religions skökovíisen förbinder sig med världsmakterna, varhelst den med tjusande förförelsemakt utrustade kvinnan bestiger världsmaktens scharlakansröda djur (Upp. 17), där ser vi snart fängelserna öppna sig, bålen flamma och en falsk kristendoms synder hopa sig upp mot himmelen.

Skökan är drucken av helgonens blod.

Den stora skökans dom

Denna dom kommer i stor utsträckning att verkställas av samma vilddjur, som tidigare burit henne. I Ryssland har vi sett, hur den röda kommunistiska statsmakten har utplundrat den ortodoxa kyrkan och nästan fullständigt krossat henne. Detsamma upprepades några år senare i Mexiko. Genom dessa exempel får man en föreställning om hur det kommer att gå till, när vilcldjuret tillsammans med konungarna på jorden skall »hata skökan och göra henne utblottad och naken och skola äta hennes kött och bränna upp henne i eld» (Upp. 17: 16 b).

En dag kommer staten att skaka av sig allt kyrkans inflytande, och i stället för att bära upp henne kommer den att ödelägga henne.

Det är ändå ytterst Guds dom, som drabbar det system, som är en vrångbild av Jesu Kristi församling och av hans verk på jorden. Och denna Guds dom över skökan kommer att framkalla himmelens jubel.

»Gläd dig över vad som har vederfarits henne, du himmel och I helige och I apostlar och profeter, då nu Gud har hållit dom över henne och utkrävt vedergällning för eder» (Upp. 18: 20).

I Uppenbarelsebokens adertonde kapitel framställes skökan och det stora Babylon som liktydiga begrepp. Detta har förbryllat en del. Jag förmodar, att det är samma förhållande, som när bruden och det nya Jerusalem framställes som samma sak. Det innebär väl, att det nya Jerusalem är brudens eviga hem, medan skökan har sitt hemvist i det stora Babylon. Där tronar hon som en drottning, och av Babels ande är hon behärskad. När sedan det stora Babylon går under, går även skökan under genom Guds rättfärdiga dom.

Mitt i den dystra skildringen av den stora skökan, ljuder en varningssignal från himmelen.

»Och jag hörde en annan röst från himmelen säga:

Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor.» (Upp. 18: 4).

Drag ut ifrån allt andligt skökoväsen!

Vi är säkerligen mycket nära tiden, då domen över skökokyrkan skall verkställas. Då vet vi också, att tiden närmar sig för Lammets bröllop. Må vi vara obrottsligt trogna mot vår himmelske Brudgum, så att vi med glädje kan möta honom, när han kommer!

Han kommer snart! Var redo!

Från boken Budskap från Uppenbarelseboken av Harald Gustafsson


#Skökan #Sista tiden #Katolska kyrkan #Profetia #Harald Gustafsson


22 kommentarer

1 2 »3

x
Roger T. W.
fredag 6 mars 2020 23:39


De kristna bör be om att kunna ta emot Herren när Han kommer tillbaka. Vi kommer att prövas som judarna. Kommer Han med Ord vi inte vill ta emot? Jag kan inte komma till bröllopet, jag har annat att göra?

Peter den Store alienerade ryska gammeltroende. Jag lämnade Svenska Kyrkan när Hammar och andra förnekade Bibeln.

Har vi olja i lamporna? Mina aktieaffärer är viktiga och jag har chans till karriär i SKR, är det så?

Herren kommer att utmanas av sin fiende och besegera honom, men vi har redan manfall. Som en dom över denna värld.Svara

x
Lukas
lördag 7 mars 2020 09:29

Det mest klargörande jag läst i ämnet, stort tack! Inte undra på att Johannes blev mycket häpen när han såg skökan i sin vision. Folk som haft en nära döden-upplevelse, t ex Howard Storm, såg en tredimensionell skildring av sitt liv i den himmelska tillvaron. Kanske Johannes såg sina visioner på det sättet?
Märkligt att svenska samfunden svansar efter katolska kyrkan så. Man kan fråga sig vad som egentligen produceras i församlingarna, fogliga jasägare eller andliga original?

Svara

x
David Billström
lördag 7 mars 2020 10:38

Skulle behövas pingstpastorer idag som predikade som Harald Gustafsson gjorde då.

Församlingarna idag är kidnappade av några få "ledare" som böjer sig för död religion och kväver ihjäl församlingen.

VILL ENS FÖRSAMLINGSMEDLEMMARNA sitta i samma båt som katolicismen, vars händer dryper av kristnas blod från historien?

Har vi förlorat vårt förstånd, ser vi inte vart den falska ekumeniken leder?

Behövs röster som Harald Gustafsson idag.

Jesu frid


Svara

x
nils
lördag 7 mars 2020 10:40

En Sköka handlar Ytterst om en kvinna som har svikit i sin Trohet mot sin Äkta make,och hon ger sig till Andra.

Benämningen i Upp.17;5."Det stora Babylon,Moder till skökorna", visar att hennes historiska bakgrund går ända till Nimrods dagar efter syndafloden.
Hans rike började i Babel,och slutade med människans Uppror i Babels torn

Ett Uppror mot Gud som pågått ända från begynnnelsen efter Syndafloden.
Skökan i Upp.17 och 18 handlar om den Otrohet som fortsatt till det Avfall från Guds Förbund som forntidens Kyrka tidigare ägde.

När Rom ej lyckande besegra Kyrkan,kom det försåtliga erbjudandet av kejsar Konstantin att försonas med kyrkan,vilket blev till dess Avfall.
Det gradvisa avfallet tog en ände genom M.Luther reformation 1517,och som genomdrevs i Sverige av Gustav Wasa 1527.
Det blev tom.förbjudet vara katolik i Sverige därefter,ett Radikalt beslut!

Sekler har gått,och år 2017 i Lund hände åter ett avgörande Avfall!
Det var när K-K. försonades med den Protestantiska Svenska kyrkan; Återigen ett Historiskt Nutida avfall!

Lewi Petru varnade på sin tid att K-K. var en mästare att dölja sitt uppsåt,och tar man EJ AVSTÅND,kommer Väckelsen att Stanna!
Under åren har dock Pingstkyrkan haft regelbunden kontakt med K-k.genom P.hörnmark som ansåg att vi skulla ha en ANDLIG GEMENSKAP även om vi ej delade alla Trosuppfattningar.

Så även att i Lund 2017 deltog ersättaren efter P.Hörnmark,Daniel Alm Pingst,i körsång och i detta firandet av Avfallet!

Noterar att det enda fria samfund som Envetet Varnat Pingst,och tagit avstånd från K-k.är Maranata, dock utestängd Från gemenskap med Pingst!

Att under dessa former tillhöra Svenska kyrkan som därmed Nu går i Katolska kyrkans ledband syns mig vara ett Avfall till Babylons Sköka!

Att sedan se på Pingst samröre med SKR,som förbundit sig tillhöra både Svenska Kyrkan och K-K, och med ett Uttalat mål att även vilja ha samröre med ISLAM!!
Detta är ett så Smygande och Försåtligt Avfall,att Ej många Reagerar Ej heller Agerar i Herrens nu Sovande Församling!

VAKNA, VAKNA,du Laodicea Församling som EJ Ser din Fattigdom din Nakenhet och Blindhet i ditt (O)Andliga Tillstånd,som Jesus själv är Illamående av

Jesu Sista Erbjudande inger dock ett HOPP till Omvändelse även för Kyrkan IDAG,innan Jesu återkomst!

"Se Jag står vid Dörren och Klappar.Om någon Lyssnar till Min Röst och Upplåter Dörren så skall Jag gå in till Honom och hålla måltid med honom och Han med Mig!"Upp.3;20
Observera att detta är ett Personligt erbjudande (OM NÅGON),och syns då Ej gälla en hel Församling och detta ord gäller Ej syndare i första hand!

"Betänk då varifrån du har Fallit,och Bättra dig och gör åter sådana gärningar som du gjorede under din första tid." Upp.2;5

Svara

x
Lillibeth svarar nils
lördag 7 mars 2020 11:10
nils skrev:
En Sköka handlar Ytterst om en kvinna som har svikit i sin Trohet mot sin Äkta make,och hon ger sig till Andra.

Benämningen i Upp.17;5."Det stora Babylon,Moder till skökorna", visar att hennes historiska bakgrund går ända till Nimrods dagar efter syndafloden.
Hans rike började i Babel,och slutade med människans Uppror i Babels torn

Ett Uppror mot Gud som pågått ända från begynnnelsen efter Syndafloden.
Skökan i Upp.17 och 18 handlar om den Otrohet som fortsatt till det Avfall från Guds Förbund som forntidens Kyrka tidigare ägde.

När Rom ej lyckande besegra Kyrkan,kom det försåtliga erbjudandet av kejsar Konstantin att försonas med kyrkan,vilket blev till dess Avfall.
Det gradvisa avfallet tog en ände genom M.Luther reformation 1517,och som genomdrevs i Sverige av Gustav Wasa 1527.
Det blev tom.förbjudet vara katolik i Sverige därefter,ett Radikalt beslut!

Sekler har gått,och år 2017 i Lund hände åter ett avgörande Avfall!
Det var när K-K. försonades med den Protestantiska Svenska kyrkan; Återigen ett Historiskt Nutida avfall!

Lewi Petru varnade på sin tid att K-K. var en mästare att dölja sitt uppsåt,och tar man EJ AVSTÅND,kommer Väckelsen att Stanna!
Under åren har dock Pingstkyrkan haft regelbunden kontakt med K-k.genom P.hörnmark som ansåg att vi skulla ha en ANDLIG GEMENSKAP även om vi ej delade alla Trosuppfattningar.

Så även att i Lund 2017 deltog ersättaren efter P.Hörnmark,Daniel Alm Pingst,i körsång och i detta firandet av Avfallet!

Noterar att det enda fria samfund som Envetet Varnat Pingst,och tagit avstånd från K-k.är Maranata, dock utestängd Från gemenskap med Pingst!

Att under dessa former tillhöra Svenska kyrkan som därmed Nu går i Katolska kyrkans ledband syns mig vara ett Avfall till Babylons Sköka!

Att sedan se på Pingst samröre med SKR,som förbundit sig tillhöra både Svenska Kyrkan och K-K, och med ett Uttalat mål att även vilja ha samröre med ISLAM!!
Detta är ett så Smygande och Försåtligt Avfall,att Ej många Reagerar Ej heller Agerar i Herrens nu Sovande Församling!

VAKNA, VAKNA,du Laodicea Församling som EJ Ser din Fattigdom din Nakenhet och Blindhet i ditt (O)Andliga Tillstånd,som Jesus själv är Illamående av

Jesu Sista Erbjudande inger dock ett HOPP till Omvändelse även för Kyrkan IDAG,innan Jesu återkomst!

"Se Jag står vid Dörren och Klappar.Om någon Lyssnar till Min Röst och Upplåter Dörren så skall Jag gå in till Honom och hålla måltid med honom och Han med Mig!"Upp.3;20
Observera att detta är ett Personligt erbjudande (OM NÅGON),och syns då Ej gälla en hel Församling och detta ord gäller Ej syndare i första hand!

"Betänk då varifrån du har Fallit,och Bättra dig och gör åter sådana gärningar som du gjorede under din första tid." Upp.2;5

https://www.dagen.se/nyheter/svenska-kyrkan-och-pingst-pratar-teologi-1.1596982

http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_kristna_rad/pressreleases/antje-jackelen-och-daniel-alm-i-gemensam-predikan-om-enhet-1990683

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/800411?programid=945

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/luther-och-paven-sida-vid-sida-i-lund

Osv, osv, ekumenik, ekumenik och enhet. Bättre att vi talar om de gemensamma delarna, alltså minsta gemensamma nämnare-principen.Svara

x
nils svarar Lillibeth
lördag 7 mars 2020 11:30
Lillibeth skrev:
https://www.dagen.se/nyheter/svenska-kyrkan-och-pingst-pratar-teologi-1.1596982

http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_kristna_rad/pressreleases/antje-jackelen-och-daniel-alm-i-gemensam-predikan-om-enhet-1990683

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/800411?programid=945

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/luther-och-paven-sida-vid-sida-i-lund

Osv, osv, ekumenik, ekumenik och enhet. Bättre att vi talar om de gemensamma delarna, alltså minsta gemensamma nämnare-principen.Lillibeth du har helt rätt,man blir trött på allt detta tal om Ekumenik.
Men det är ändå ett ett så Viktigt Tidstecken som Herren Jesus själv givit oss om Laodecia församlingens Tillstånd!

Lillibeth,nu ser jag fram mot att du här vill utveckla och förklara det Viktigaste;Den minsta Gemensamma nämnaren! Mvh.nils

Svara

x
Lillibeth svarar nils
lördag 7 mars 2020 11:36
nils skrev:
Lillibeth du har helt rätt,man blir trött på allt detta tal om Ekumenik.
Men det är ändå ett ett så Viktigt Tidstecken som Herren Jesus själv givit oss om Laodecia församlingens Tillstånd!

Lillibeth,nu ser jag fram mot att du här vill utveckla och förklara det Viktigaste;Den minsta Gemensamma nämnaren! Mvh.nils

Nils tack för din respons!
Kanske jag uttryckte mig felaktigt. Jag menar att dessa grupper inom sk ekumeniken med Påven i ledningen talar om att "låt oss tala om det som vi har gemensamt". Det som är viktigt och avgörande i Bibeln verkar inte viktigt utan man kan hoppa över stora viktiga delar som de verkar mena. Jag förstår inte denna ekumenik eller att den har något gott med sig. Hoppas att du förstår vad jag menade.

Mvh

Lillibeth

Svara

x
nils
lördag 7 mars 2020 13:48

Tack Lillibeth för din förklaring,som jag först trodde gällde Oss troende!

Man vad är Vår minsta gemensamma nämnaren i en Tro,som både skall klara av All Villfarelser av Idag?
Och dessutom att;"Frälsas ut ur den Prövningens Stund som skall komma över HELA VÄRLDEN för att sätta Jordens inbyggare på PROV!"Upp.3;10.

Eftersom Gud är densamme Igår,Idag och i Evighet skall vi EJ inbilla oss att Han,den Suveräne och Allsmäktige skulle sänka sin Standard idag.

Och Jesus kom Ej heller för att sänka sin standard till vår mänskligt Låga Nivå;Han kom däremot för att Lyfta Oss till sin Högre Gudomliga Nivå
Alltså finns det en Räddning och ett Hopp,men bara i Herren Jesus Kristus

I Jer.6;16,uppmanades att fråga efter forntidens stigar och vandra på dem
Detsamma gäller Oss,dagens troende att återfå den Forna Gudomliga Relationen med Herren Jesus,som Svartsjukt vill äga hela vårt Hjärta!!

I våra hjärtan Idag finns också de Två träd som fanns i Edens lustgård.
Valet av Kunskapens träd på gott och Ont,med vårt syndiga köttsliga EGO,
eller Livets Träd med Andlig Gemenskap med vår Frälsare Jesus Kristus!

Vi har idag samma Frihet att själva Välja likt Adam och Eva.
VALET AGÖR OM VI KOMMER ATT KLARA ALL VILLFARELSE,OCH KLARA DEN PROVETS STUND SOM KOMMER ATT SÄTTA JORDENS INBYGGARE PÅ PROV

När det skrivIts om Skökan handlar det om Trohet inför Gud,Andarnas Fader och gäller då Hjärtats Trohet,om än dold i ett Yttre beteende!Svara

x
Lillibeth svarar nils
lördag 7 mars 2020 15:38
nils skrev:
Tack Lillibeth för din förklaring,som jag först trodde gällde Oss troende!

Man vad är Vår minsta gemensamma nämnaren i en Tro,som både skall klara av All Villfarelser av Idag?
Och dessutom att;"Frälsas ut ur den Prövningens Stund som skall komma över HELA VÄRLDEN för att sätta Jordens inbyggare på PROV!"Upp.3;10.

Eftersom Gud är densamme Igår,Idag och i Evighet skall vi EJ inbilla oss att Han,den Suveräne och Allsmäktige skulle sänka sin Standard idag.

Och Jesus kom Ej heller för att sänka sin standard till vår mänskligt Låga Nivå;Han kom däremot för att Lyfta Oss till sin Högre Gudomliga Nivå
Alltså finns det en Räddning och ett Hopp,men bara i Herren Jesus Kristus

I Jer.6;16,uppmanades att fråga efter forntidens stigar och vandra på dem
Detsamma gäller Oss,dagens troende att återfå den Forna Gudomliga Relationen med Herren Jesus,som Svartsjukt vill äga hela vårt Hjärta!!

I våra hjärtan Idag finns också de Två träd som fanns i Edens lustgård.
Valet av Kunskapens träd på gott och Ont,med vårt syndiga köttsliga EGO,
eller Livets Träd med Andlig Gemenskap med vår Frälsare Jesus Kristus!

Vi har idag samma Frihet att själva Välja likt Adam och Eva.
VALET AGÖR OM VI KOMMER ATT KLARA ALL VILLFARELSE,OCH KLARA DEN PROVETS STUND SOM KOMMER ATT SÄTTA JORDENS INBYGGARE PÅ PROV

När det skrivIts om Skökan handlar det om Trohet inför Gud,Andarnas Fader och gäller då Hjärtats Trohet,om än dold i ett Yttre beteende!Jag syftar alltså på de som vill via ekumeniken och enhetens väg stråla samman. Påven talar om detta att tala om det som är gemensamt. Låter kanske fint men är lömskt. Målet är att enas för att alla ska med under en världsledare och en världsreligion.

Svara

x
David Billström
lördag 7 mars 2020 19:21

Kära Kristi brud, kära församling.

Du som i början var så fri och fylld av Guds härlighet, vad hände? Du som slog vakt om renhet och helighet och föraktade kompromissens lockelser och påtryckningar.

Du blev hellre förföljd därför att du så älskade din frälsare Jesus. Han som köpt dig fri från dödsdomen och renat dig från all synd med sitt dyrbara blod. Du älskade så din Jesus, han som älskat dig först.

Men vad hände? Du blev förvirrad och förledd. Förledare, som uppträder som ledare, men som inte är insatta av Gud. De började leda fåren vilse. De drivs av orena motiv och bildar sina oheliga allianser.

Många som tidigare var rena och livskraftiga i anden har blivit befläckade och kämpar för sin överlevnad.

Kristi brud, Kristi församling, vakna och kom tillbaka till den första kärleken. Din mästare kallar på dig. Han vill ha ditt hjärta. Låt inte människors orena, oheliga, äckliga fingrar förstöra den rena, klara relationen mellan dig och Jesus.

Upp 3:4: "Du har några få namn även i Sardes, som inte har fläckat sina kläder, och de ska vandra med mig i vita kläder, för de är värdiga."

Apg 20:29-32: "För detta vet jag, att sedan jag har lämnat er, ska grymma vargar komma in bland er, och de ska inte skona hjorden. Och bland er själva ska det träda fram män som ska predika villoläror, för att dra lärjungar till sig själva. Därför, vaka och tänk på att jag i tre år, natt och dag, inte har upphört att under tårar förmana var och en av er. Och nu, bröder, överlämnar jag er åt Gud och hans nåds ord, som är mäktig att uppbygga er och ge er arvedel bland alla dem som är helgade."

Svara

1 2 »3

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.

Nyhetsbrevet - prenumerera gratis!


Senaste live på Youtube


Apg29.Nu live med Christer Åberg


"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?

- Ja!


Själavårdssamtal

Behöver du gratis vägledning och själavårdssamtal?

☎️ 0381-77 30 80

  • Måndagar 18.00-20.00
  • Tisdagar 09.00 -11.00
  • Onsdagar 09.00-11.00
  • Torsdagar 18.00-20.00

Senaste bönämnet på Bönesidan

tisdag 29 september 2020 17:04
Ber om bön att inte bli misstänkt för det som pågår på jobbet. Ber om kraft och vägledning.

Senaste kommentarer


Aktuella artiklarSTÖD APG29
SWISH: 072 203 63 74
PAYPAL: paypal.me/apg29
BANKKONTO: 8150-5, 934 343 720-9
IBAN/BIC: SE7980000815059343437209 SWEDSESS

Mer info hur du kan stödja finner du här!

KONTAKT:
christer@apg29.nu
072-203 63 74

MediaCreeper

↑ Upp